Bankacılık işlemlerinin dijital dünyayla entegrasyonunu en üst seviyeye taşıyan açık bankacılık, bireylerin ve işletmelerin finansal süreçlerinde bankalar yerine bankacılık işlemlerinin odak noktası haline gelmesini sağlıyor. Fintechlerin katkısıyla her geçen gün gelişen açık bankacılık teknolojileri, tüm dünyada ve Türkiye’de yasal düzenlemeler ile desteklenerek sağlam temeller üzerinde yükselmeye devam ediyor.  

6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, Türkiye’de açık bankacılığa ilişkin yasal dayanakların yer aldığı kanun olarak karşımıza çıkıyor. 2013 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak 2015 yılında yürürlüğe giren 6493 sayılı Kanun, son düzenlemeler ile birlikte açık bankacılığın kapsamını genişletirken yeni uygulamaların hayatımıza girmesini sağlıyor. Mevcut yasalara ek olarak yakın gelecekte gündemde olan yeni düzenlemeler de açık bankacılık teknolojilerinin potansiyel tüm avantajlarının banka müşterilerince kullanılabilmesini olanaklı kılacak. 

Tek Platformdan Tüm Banka Hesaplarını İzleme Kolaylığı

2020’nin sonlarında uygulamaya alınan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), KOLAS (Kolay Adresleme Sistemi) gibi yenilikler müşterilerin hesaplar arası para transferini kolaylaştırırken açık bankacılık teknolojilerinin uygulama alanlarının gelişimine doğrudan ve dolaylı yollardan katkı sağlıyor. Yine Mart 2021’de yürürlüğe giren Bankaların uzaktan müşteri edinimi, banka müşterilerinin şubelere gitmeden internet üzerinden banka hesabı açmasına, hesaplarını farklı şubeye taşımasınaı imkân tanıyor. Açık bankacılık uygulamalarının geleceği için birer mihenk taşı olan bu özellikler yakın bir gelecekte banka fark etmeksizin müşterilere tek platform üzerinden sunulabilecek. Yani, banka hesabı açmak için o bankanın online kanallarına girmek yerine tek bir platformdan dilediğiniz bankanın hesap hareketlerini anlık izleyebiliyorsunuz. 6493 sayılı Kanun’da banka hesap hizmetlerindeki standartların belirleneceği yeni düzenlemeler de gündemde olacak. 

Ödemeler Açık Bankacılık Platformlarına Taşınacak 

Ödeme başlatma hizmetleriyle ilgili yapılacak mevzuat düzenlemeleriyle birlikte, bankaların ödeme hizmetlerini fintechlere açması muhtemel gelişmeler arasında yer alıyor. Bu gelişmeyle birlikte fatura ve benzeri ödemeler için hesabınızın bulunduğu banka hesabınıza erişmenize gerek kalmayacak. Açık bankacılık uygulamaları üzerinden ödemek istediğiniz faturaları dilediğiniz banka hesabından ödeyebileceksiniz. Sadece faturalar değil; fiziksel mağazalarda, e-ticaret platformlarında, internet üzerinden satın alacağınız ürün ve hizmetlerin ödemeleri için tüm banka hesapları tek platform üzerinden yönetilebilecek. Açık bankacılık uygulamaları sadece bir bankaya bağlı olmayacağı için ödeme konusuyla ilgili müşteriler lehine çeşitli kampanyalar, anlaşmalar ve avantajlar da söz konusu olabilecek.